Näitä jäisiä, mäkisiä polkuja oli Korouomassa paljon.