Lumesta veden keittely on melko työlästä, mutta aikaa on!