Komulankönkään laavulla pidettiin ensimmäinen evästauko.