Kuvat eivät pysty toistamaan sitä mieletöntä väriloistoa, joka tuolla suolla oli, mutta tässä vähän haisua siitä.