Kiilopäältä ei juuri maisemia nähnyt, taustalla lunta ja sumua.