Hetta-Pallaksen reitit on hyvin merkittyjä ja polut selkeitä.