Kultasataman maisemassa paljon kullankaivajien välineistöä